วิธีการสั่งซื้อ ชำระเงิน และการจัดส่ง / How to buy?

สินค้าทุกชิ้นบริการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS

ซึ่งมีขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงินง่ายๆดังนี้:-
1. แจ้งรายการสินค้าที่ท่านต้องการ หรือสอบถามข้อมูลสินค้า
           โทรศัพท์: นายกร บริการ 089-794-9522   
            E-mail: info@thaifirestorm.com 
            LINE ID: 0897949522   << หรือคลิกที่นี่

ทางเราจะตรวจสอบว่าสินค้ามีพร้อมส่งทันที หรือสินค้าหมดชั่วคราวต้องรอการจัดส่ง 
และแจ้งยืนยันรายการสั่งซื้อและจำนวนเงินให้ท่านทราบ    

2. เมื่อได้รับคำยืนยันสินค้ามีพร้อมจัดส่ง ท่านสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านทางบัญชีธนาคาร(จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 

3. เมื่อท่านโอนเงินแล้ว สามารถแจ้งมาทาง SMS หรือ อีเมล หรือ Line ได้ทันที โดยระบุข้อมูลต่างๆดังนี้

     1.ธนาคารที่โอน: ..................................
     2.เวลาที่โอน: ......................................
     3.จำนวนเงิน: ......................................
     4.สินค้าที่สั่งซื้อ :
         4.1.............
         4.2.............
         4.3..............
     5. ชื่อ-นามสกุล: ..................................
     6. ที่อยู่: ............................................
     7. เบอร์โทรศัพท์: .................................
     8. อีเมล: .................................
 เราจะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่าน ด้วยบริการพัสดุด่วนพิเศษ EMS ไปรษณีย์ไทย 
 ทั้งนี้โดยปกติจะถึงปลายทางผู้รับภายใน 1-2 วัน 
4. หลังจากจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เราจะแจ้งหมายเลขรหัสพัสดุ EMS กลับให้ท่านทราบทางอีเมล์ หรือ SMS ทางโทรศัพท์มือถือ   
    เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเดินทางของพัสดุไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางผู้รับ
 

การสั่งซื้อสินค้าทางพัสดุ EMS เก็บเงินปลายทาง (พกง.) 
 การสั่งซื้อทางพัสดุ EMS เก็บเงินปลายทาง มีขึ้นใว้สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการชำระเงินโดยการโอนเงิน ซึ่งการส่งแบบนี้จะมีค่าใช้จ่ายการจัดส่งที่เพิ่มขึ้น
 โดยมีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเพิ่ม 100 บาท ต่อการส่ง 1ครั้ง (จะสั่งกี่ชิ้นก็บวกเพิ่ม 100.-บาท) ซึ่งไม่รวมกับค่าส่ง EMS ที่บวกกับราคาสินค้าไว้แล้ว
 *กรณีสั่งซื้อสินค้าแบบพัสดุ EMS เก็บเงินปลายทาง ต้องระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ด้วย หากไม่ระบุขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งของให้ตามที่สั่งครับ  
 1. แจ้งรายการสินค้าที่ท่านต้องการ หรือสอบถามข้อมูลสินค้า
     โทรศัพท์: นายกร บริการ  089-794-9522   
     E-mail: info@thaifirestorm.com        
     LINE ID: 0897949522
   ทางเราจะตรวจสอบว่าสินค้ามีพร้อมส่งทันที หรือสินค้าหมดชั่วคราวต้องรอการจัดส่ง 
   และแจ้งยืนยันรายการสั่งซื้อ และราคาสินค้าบวกค่าธรรมเนียมการส่ง
   ให้ท่านทราบมูลค่าที่ท่านต้องชำระเมื่อไปรับพัสดุที่ปณ.ปลายทางตามที่อยู่ของท่าน

 
 2. หลังจากจัดส่งเรียบร้อยแล้ว เราจะแจ้งหมายเลขรหัสพัสดุ EMS กลับให้ท่านทราบทางอีเมล์ หรือ SMS ทางโทรศัพท์มือถือ   
    เพื่อให้ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการเดินทางของพัสดุไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง 

3. เมื่อพัสดุถึงปลายทาง เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จะนำส่งใบแจ้งให้ท่านมารับพัสดุ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือหากท่านทราบหมายเลขพัสดุแล้ว
    เมื่อตรวจสอบกับเวบไซต์ของไปรษณีย์ไทยแล้วว่าของได้มาถึงไปรษรีย์ปลายทางเพื่อเพื่อเตรียมนำจ่ายแล้ว

    ท่านสามารถไปรับพัสดุได้ทันทีโดยไม่ต้องรอใบแจ้ง โดยแจ้งหมายเลขพัสดุEMS พกง.กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับสินค้าได้ทันที 

4. หรือหากท่านได้รับใบแจ้งแล้ว ให้ท่านนำใบแจ้งนั้นไปรับพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่จะให้ลงชื่อผู้รับของ
    พร้อมกับเขียนธนาณัติเพื่อชำระเงิน และ รับสินค้า

 
การเดินทางมาซื้อสินค้าที่ร้าน
ท่านสามารถเดินทางมาซื้อสินค้าที่ร้านได้หากท่านสะดวก 
โดยขอความกรุณาท่านที่จะเดินทางมาโทรแจ้งล่วงหน้าก่อน ที่หมายเลข 089-7949522 
เพราะบางทีผู้ขายอาจต้องออกไปส่งของข้างนอก ถ้าได้นัดหมายไว้ผู้ขายจะอยู่ร้านตามนัดหมาย 
และเพื่อทางร้านจะมีโอกาสจัดเตรียมสินค้าให้ท่านได้อย่างครบถ้วน
หรือสามารถแจ้งให้ท่านได้ทราบก่อนว่าสินค้าที่ท่านต้องการนั้นมีอยู่ในสต็อคหรือไม่   
แผนที่  คลิกที่นี่