การประกอบอแดปเตอร์ KOVEA

 อแดปเตอร์ที่ประกอบเข้ากับชุดวาล์วและกระป๋องแก๊สเรียบร้อยพร้อมใช้งาน